Lý do một số thân chủ không thích nhà tâm lý học lâm sàng

Như mào đầu dạo nào, giờ là lúc gõ xuống về khía cạnh tế nhị và khá thông thường này trong giới hành nghề lâm sàng. Nhiều người có mối quan hệ như thể chuyện huyền thoại với nhà trị liệu: họ cảm thấy được nâng đỡ,  thấu hiểu, yêu thích. Song cũng có một …

Lý do một số thân chủ không thích nhà tâm lý học lâm sàng Read More »