Giá trị thực sự của “miễn phí”

Bài viết “Một góc nhìn về cơm 2000 đồng” đang gây tranh cãi, đa phần theo hướng phê phán trên fb (quan điểm cơ bản tập trung ở đây). Quán cơm 2 nghìn chính là con cá, nó không giúp được vào trọng tâm của vấn đề. Ngược lại, mô hình kinh tế này gây …

Giá trị thực sự của “miễn phí” Read More »