Vun bồi từ tâm, những giọt lệ âm thầm quy thuận

Hôm nay là Ngày Quốc tế Hòa Bình (International Day of Peace); Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh lần nữa vai trò to lớn của giáo dục. Làm thế nào để tăng cường, nâng cao truyền thông không bạo lực? Làm thế nào mỗi người có thể ngăn chặn chiến tranh? Liệu thiền định tỉnh thức …

Vun bồi từ tâm, những giọt lệ âm thầm quy thuận Read More »