“Bao giờ cho đến tháng Ba”…

“Bao giờ cho đến tháng Ba Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng Hùm nằm cho lợn liếm lông Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi Nắm xôi nuốt kẻ lên mười Con gà, be rượu nuốt người lao đao…” Bạn chắc từng một lần nghe, thậm chí thuộc lòng bài đồng dao quá …

“Bao giờ cho đến tháng Ba”… Read More »