Ngày Lễ Độc Lập, khích lệ tinh thần tự do học hỏi ngay khi còn nhỏ

Ngay cả khi tuyên bố chúng ta “tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc“, dĩ nhiên, ấy là bộc lộ quyền của người lớn trưởng thành thì giờ đây, câu hỏi vẫn tiếp tục còn bỏ ngỏ với trẻ em. Lắng nghe “Lời thề Độc lập” của một thế hệ, […]

Ngày Lễ Độc Lập, khích lệ tinh thần tự do học hỏi ngay khi còn nhỏ Read More »