Thứ Sáu ngày 13

Hôm nay, thứ Sáu ngày 13; duy nhất trong năm 2011 này có sự kiện như thế, khác hẳn với năm 2009 những tới 3 lần.

Về chủ đề này, hiện đã xuất hiện 4 nghiên cứu khoa học ngắn minh họa khá tiêu biểu, rất đáng tham khảo:

Radun I, Summala H (2004). Females do not have more injury road accidents on Friday the 13th.

Exadaktylos AK, Sclabas G, Siegenthaler A, Eggli S, Kohler HP, Luterbacher J. (2001). Friday the 13th and full-moon: the “worst case scenario” or only superstition?

Veale D.(1995).  Friday the 13th and obsessive compulsive disorder.

Scanlon TJ, Luben RN, Scanlon FL, Singleton N.( 1993). Is Friday the 13th bad for your health?

Một dạ hội diễn ra bên Hoa Kỳ tối nay gây nhiều cảm xúc trái ngược; minh họa 13 điều kỳ cục từng xảy đến . Nỗi ám sợ mang tên Friggatriskaidekaphobia ấy xuất phát từ sâu xa, căn bản  của lịch sử cổ đại; khi sự mê tín thắng thế.

May mắn vì ngày sắp hết rồi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top