Cuốn xoay vòng đời sinh tử

Một cơn bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới; cơn bão tiếp ngay sau kia thì sẽ gây gió giật ở vùng biển đảo thuộc Philippines ngoài biển Đông.

Trước biến cố thời tiết, người ta nghĩ thật khôn ngoan khi tranh thủ tích trữ thực phẩm, cuống cuồng thu vén mọi thứ hầu đảm bảo gia đình, người thân mình vẫn đủ đầy, thuận tiện riêng có.

Trên bình diện điều hành kinh tế- xã hội vĩ mô, nhà nước vội vàng tìm cách quy trách nhiệm cho mặt phía bên kia, rồi gây niềm kinh khiếp cho chính ta về điều đó.

Làm sao nền chính trị của sự giả dối, đổ lỗi này có thể trở thành nền chính trị của giải pháp và hy vọng, khi dân chúng vẫn còn mang trong lòng cơn bão lũ của sự sợ hãi?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top