Để thành công nơi công sở: vun trồng hạnh phúc trước đã

Trong cuốn sách (2010) của mình, Shawn Achor khẳng định rằng, người làm thuê hạnh phúc có thể góp phần giúp công ty nâng cao tiêu chuẩn cốt yếu.

Chúng ta thường hay nghĩ: làm việc chăm chỉ để đạt đến thành công rồi chúng ta sẽ hạnh phúc. Song công thức theo Achor, ngược lại: thay vì thành công thứ nhất, hạnh phúc thứ hai thì nó nên là hạnh phúc trước đã và thành công sẽ đến.

Bài báo có liên quan đăng trên tạp chí HBR (2012), Achor trích dẫn một phân tích tổng hợp (meta- analysis) từ 225 công trình nghiên cứu phát hiện thấy, những người đi làm hạnh phúc đạt tầm cao hơn 31% về năng suất, 37% về bán hàng, và gấp 3 lần về khả năng sáng tạo!

Như Achor viết trong sách “hạnh phúc dẫn tới thành công hầu hết ở mọi lĩnh vực, như công việc, sức khỏe, bằng hữu, hòa đồng, sáng tạo, và nghị lực” (tr.21).

Thành phần tốt nhất là chúng ta nên chấp nhận một phương thức suy tư tích cực hơn và một thái độ hạnh phúc hơn. Bộ não chúng ta luôn gây ngạc nhiên bởi vì nó sở hữu một thuộc tính gọi là “neuroplasticity“– khả năng mềm dẻo, có thể thay đổi và thích nghi thông qua năm tháng sống trên đời.

Một gợi ý hay tác giả Achor nêu ra là Hiệu ứng Tretis— phương thức huấn luyện ta tập trung vào những điều tích cực hàng ngày.

Cụ thể, Achor khuyên viết xuống 3 điều tốt đẹp trong công việc và đời sống xảy đến hôm nay (thực hiện cần mẫn mỗi ngày). Động tác này thôi thúc ta nhìn lại những tích cực, khả năng, tiềm tàng…

Ba điều đấy có thể nhỏ nhặt, đơn giản– những điều khiến ta vui thầm hoặc cười sảng khoái, mang lại cảm nhận về sự thành tựu hoặc hy vọng, v.v… Không nhất thiết nó phải là điều gì đó cao xa, sâu sắc mà chỉ cần riêng biệt thôi.

Tưởng chừng bài tập vừa nêu khá ngớ ngẩn và ngu ngốc, thực tế thì cuốn sách của Achor trích dẫn một nghiên cứu chứng tỏ “những người viết xuống 3 điều tốt lành mỗi ngày suốt trong một tuần thì đã cảm thấy hạnh phúc hơn, ít trầm uất hẳn từ 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng sau đó.” (tr.101). Thật khó tin nhỉ!

Như thế nghĩa là, chúng ta càng giỏi giang trong việc quán xét thế giới ngõ hầu ghi chép lại những điều tốt lành thì chúng ta càng dễ hình thành thói quen phát hiện, nhận ra những điều tốt lành hiển hiện khắp nơi.

Để kết dính bài tập này dễ dàng, nên duy trì nó cùng thời gian đều đặn mỗi ngày.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top