Đời sống không đến từ các sự kiện…

Hoa bông giấy không nhàu như trang giấy
Hoa bông giấy không nhàu như trang giấy

Đời sống không đến từ các sự kiện mà đến từ chúng ta. Mọi thứ xảy đến bên ngoài thì cứ tồn tại vậy thôi.

Do đó, bất cứ ai xem xét các sự kiện từ bên ngoài luôn luôn chỉ nhìn thấy rằng nó đã thế rồi, và nó luôn luôn là như vậy. Song bất cứ ai nhìn từ bên trong, biết rằng tất cả mọi thứ là mới. Các sự kiện xảy ra luôn luôn giống nhau. Nhưng sâu thẳm sáng tạo của con người không luôn luôn như vậy. Sự kiện chẳng biểu hiện gì cả, chúng chỉ biểu hiện trong ta. Chúng ta tạo ra ý nghĩa của sự kiện. Ý nghĩa thì nhân tạo và luôn luôn là nhân tạo. Chúng ta tạo tác ra nó.

Bởi vì điều này chúng ta tìm kiếm trong mình ý nghĩa của sự kiện, đến độ con đường của những gì sắp đến trở nên rõ ràng và cuộc sống của chúng ta có thể trôi chảy một lần nữa.

Cần phải xuất phát từ bản thân, đó là ý nghĩa của sự kiện này. Ý nghĩa của các sự kiện không mang tính đặc thù. Ý nghĩa này tồn tại trong sách vở uyên thâm. Sự kiện tự thân không có ý nghĩa.

Ý nghĩa của sự kiện là con đường cứu rỗi mà mình tạo ra. Nó đến từ khả năng của cuộc sống trong thế giới này. Đó là quyền làm chủ và khẳng định linh hồn của mình trong thế giới này.

Ý nghĩa của sự kiện là tối cao, đó không phải là trong các sự kiện, và không trong tâm hồn, nhưng là Thượng đế đứng giữa các sự kiện và các linh hồn, trung gian hòa giải của cuộc sống, con đường, cây cầu và băng vượt đi qua.

[Carl Jung. (2009). The Red Book. Italy: Mondadory Printing, p.239].

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top