Chào buổi sáng (31): Tìm câu trả lời chính bên trong bản thân mình

Chào buổi sáng! Nhiều người tìm kiếm câu trả lời cho vô vàn vướng mắc của cuộc đời bằng việc phóng nhìn ra ngoài bản thân và cố gắng nhặt nhạnh đủ thứ lời khuyên từ những người xung quanh. Song từng cá thể là duy nhất với những lịch sử nhân thân rất riêng, hay thể hiện cảm nhận độc đáo về phải trái, và vốn trải nghiệm thế giới tuyệt chẳng hề giống ai để rồi định hình thực tiễn phù hợp bản thân, nên hướng tới người khác nhằm có câu trả lời cho chính mình chỉ là sự trợ giúp cục bộ, hạn chế mà thôi. Câu trả lời cho những vấn đề cá nhân hầu hết có thể được tìm thấy bởi việc nhìn vào bên trong chính mình.

Thọat tiên thì việc tin tưởng minh triết nội tâm có thể khởi tạo cảm giác kỳ cục, nhất là nếu ta lớn lên trong môi trường quen được dạy dỗ rằng muốn có câu trả lời thì phải nhìn ngó, hỏi han người khác. Mỗi một chúng ta có khả năng truy cập ngoại biệt đối với sự hiểu biết nội tại này. Tất cả những gì cần làm là nhớ cách thức để lắng nghe; nhớ kiên nhẫn khi học hỏi trở lại phương thức làm sao để lắng nghe, đón nhận và buông theo sự dẫn dắt của chính bản thân mình. Tin tưởng vào sự hướng đạo của chính mình có thể giúp ta tránh gây chuyện chống đối những gì mình biết cực kỳ bản năng là nó sát đúng với mình.

Khi lần thứ hai ước chừng bản thân và tiến hành phản kháng những gì mình biết là sự thật, ta có thể dễ dàng văng khỏi diễn trình sống bởi mình không còn đi theo la bàn chỉ dẫn bên trong nữa. Nhờ việc nhìn sâu vào nội tâm mình để có câu trả lời cho những vướng mắc ở đời, ta đang tham vấn mình sự hướng dẫn tốt nhất. Chỉ mỗi ta mới biết rõ cần sống đời mình bằng cách nào và tại sao. Câu trả lời mà ta kỳ công tìm kiếm có thể được tìm thấy khi mình bắt đầu tự trả lời cho chính những câu hỏi của riêng mình.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top