Hạt bụi của các vì sao, bản chất hiến pháp và tương lai sự sống

Buổi tọa đàm chiều tối nay rất ít người đi nghe, chẳng bù hôm qua chẳng còn ghế trống.

Chủ đề hiến pháp e có vẻ chẳng thiết thực, thú vị gì và khó hiểu quá chừng so với việc ngóng nhìn những bức ảnh về vũ trụ, các hành tinh và hỏi han về tương lai sự sống chăng?

Con người, hạt bụi của các vì sao; cho dẫu được minh định thế, quan chức Việt vẫn coi trọng sắm sửa quan tài hạng sang và dân thường đâu thèm để ý đến tính tương liên; có vẻ, đề tài ngày tận thế thu hút giới làm khoa học, còn truyền thông cứ đưa tin sai lè lè vẫn vô tư nằm trên mạng (72 độ F, 22 độ C)…

@ “Hiến pháp của mỗi quốc gia chứa đựng giá trị pháp lý to lớn bởi vì Hiến pháp minh chứng cho sự tồn tại của quốc gia, điều chỉnh quan hệ giữa các thiết chế nhà nước và bảo vệ các quyền cơ bản của công dân.”

@ “Ngay cả các ngôi sao cũng không vĩnh viễn, chúng sinh ra, sống trọn cuộc đời của mình, rồi chết. Không phải ở thang thời gian bách niên của cuộc đời con người mà là hàng triệu năm, thậm chí hàng tỷ năm. Làm thế nào mà cái vô cùng bé lại có thể sinh ra cái vô cùng lớn? Làm thế nào mà vũ trụ với toàn bộ hàng trăm tỷ thiên hà lại có thể vọt ra từ một chân không vi mô? Tất cả chúng ta chỉ là những hạt bụi của các vì sao, và vì vậy chúng ta đều là con đẻ của thời gian.”

Các định chế và luật lệ được xem như là ký ức của tập thể; nếu chúng ta phá hoại nền văn minh nhân loại thì chắc chắn chúng ta phá hoại lịch sử.

Kepler-22b, cách xa 600 năm ánh sáng; còn nơi đây cõi ta bà, là nỗi lòng của tên tuyệt vọng: ‘yêu em không cần vội vã‘…

Ôi, người ơi người!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top