Như một cơ hội lắng nghe và làm mới quan hệ

Bao nhiêu người qua lại, biết ít nhiều chúng ta?
Bao nhiêu người qua lại, biết ít nhiều chúng ta?

Chuyện xưa kể rằng, thời nhà Minh bên Trung Quốc ở đô thành Dương Châu có một người đàn ông họ Trần, đêm nọ nằm mơ thấy mình gặp đức Phật Quan Âm báo mộng cho rằng “Ngày mai quân nhà Minh sẽ đến đây. Trong số 17 người thuộc gia tộc, 16 người sẽ sống sót. Song ngươi không thể thoát khỏi định mệnh. Ngày mai kẻ họ Vương sẽ giết ngươi, bởi vì trong một kiếp trước, ngươi đã đâm anh ta 26 lần rồi giết chết anh ta.”

Đức Phật Quan Âm (Avalokitesvara) còn thêm, ‘Vẫn còn có một phương pháp thiết thực. Mai chuẩn bị một bữa tiệc thật ngon, và khi anh ta đến, mời anh ta dùng bữa; sau đó, để anh ta tự giết ngươi. Có lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng đó.”

Giấc mơ thật sống động và khi họ Trần tỉnh thức sáng hôm sau, anh ta đi chợ mua rượu và rau cỏ mang về soạn sẵn bữa tiệc. Vào buổi trưa, có tiếng người gõ cửa. Họ Trần ra mở và nói “Anh chắc là nhà họ Vương?” “Kỳ cục vậy, tôi từ phương Bắc tới, làm sao anh biết tên tôi?”

Họ Trần cất lời: ‘… Mời quá bộ vào nhà; tôi đã chuẩn bị bữa tiệc thết đãi anh. Sao anh không chung vui cùng tôi?’ Rồi nhớ lại giấc mơ hồi đêm. ‘Kiếp trước tôi đã dùng dao đâm anh 26 lần, nên ở kiếp ngày đến lượt anh giết tôi. Ăn tiệc xong, mời anh cứ tự nhiên hạ thủ’.

Họ Vương cân nhắc rồi nói, ‘Nếu kiếp trước anh đã giết tôi, kiếp này tôi giết lại anh; liệu kiếp tới nữa anh lại chẳng giết tôi. Chuyện cứ kéo dài mãi thế. Không, tôi sẽ không giết anh.’ Vương cầm dao làm sây xát lưng họ Trần 26 vết thương nhẹ như thể đánh dấu món nợ đã thanh toán.

Không chỉ Vương chẳng giết chết chủ nhà mà họ trở thành bạn bè tốt. Vương tiết lộ cho họ Trần biết quân Minh sắp ồ ạt kéo đến đây và khuyên nên lánh đi nơi khác cho an toàn. Họ Trần nghe theo…

Câu chuyện này cho ta thấy khả năng làm thay đổi định mệnh con người.

…  Hôm nay, nhân ngày Vía Quán Thế Âm, xin bạn thử áp dụng kỹ thuật truyền thông “Tưới hoa” để lắng nghe nhau, làm mới lại quan hệ, đồng thời tìm cơ hội chứng tỏ sự thù hằn có thể được ngăn chặn nhé.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top