Nhắn (53): Cặp đôi thắp lửa

Sở hữu hai điều trong cuộc đời này, một là sống với sự dễ chịu và hạnh phúc, khẳng định chắc chắn hướng tới việc kết thúc những phiền não. Gì là thứ hai? Trạng thái rung động bởi sự nhiệt tình đúng lúc cần hăng hái, và tạo lập một sự nỗ lực kiên cố. (Buddha)

Xốn xang lên đàng, không nên rộn ràng chào hàng

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top