Một ngày gặp gỡ

Sao những người phụ nữ buồn đau thường hay chợt mỉm cười;

yêu thương tự thấy mình đứng tim, nép xó,

và đôi môi nào bớt cay xé như ớt đỏ?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top