Trước khi mọi thứ cuốn trôi rồi qua đi…

Flashmob, sự tương tác offline hiệu quả nhất của mạng xã hội, lại được sử dụng nhằm ủng hộ cộng đồng LGBT.

Một cơ hội vui vẻ cho những ai đi theo văn hóa dân gian hiện đại (pop culture) như một lối sống và các đối tượng đánh giá cao vẻ đẹp nữ giới.

Và lần nữa, cuộc nhảy chiều nay góp phần lý giải tại sao giới trẻ thích học ngoại ngữ Nhật, Hàn, đồng thời càng thêm chứng tỏ, mọi người đều có thể là một mô hình tích cực trong giáo dục cộng đồng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top