Kiểu quyết định

Thường nơi công sở, hoặc tổ chức, công ty, trung tâm, đơn vị kinh doanh, dịch vụ, sản xuất, hành chính- sự nghiệp,… người ta hay ứng xử với nhau dựa trên vai trò, chức vụ được phân công.

Một nữ nhân viên thuộc phòng Quản lý Nhân sự có thể thực hiện cuộc gọi điện thoại theo chỉ đạo của cấp trên.

Cô í có thể bày tỏ sự tôn trọng với mọi người, chứ không chỉ với mỗi những ai mạnh mẽ, đang nắm giữ quyền lực.

Không chỉ tiến hành một cái lưu ý (note) qua hoàn thành sát đúng vụ việc của một thông báo, thị trường lao động cần cô nhân viên bộc lộ tất cả sức mạnh của dân chuyên nghiệp vốn không chỉ thiết kế để nâng cao lợi ích cho cơ quan; chất lượng phục vụ và tính rộng lượng nên là một nghệ thuật. Một món quà tặng.

Dĩ nhiên, đó không phải là nỗi niềm và thách thức khó khăn của phần kỹ năng hay thiên tài truyền thông, càng không phải thuộc về nghệ thuật.

Ai đang làm cho bạn cảm thấy không thoải mái trong giao tiếp?

Hãy dành tình thương yêu, phẩm chất tử tế và lòng tự tin để mang sự thật tới người tiếp nhận, người đối thoại, người bạn… Ai hưởng lợi đây, khi mình cách ly chính bản thân ra khỏi những cuộc đổi trao như thế?

Do vậy, phần khó khăn đích thực là việc ra quyết định. Hãy thay thế bằng cách tạo ra quyết định ứng xử theo kiểu của một nghệ sĩ, chứ không thuần túy đơn giản và vô cùng cứng nhắc của một nhân viên văn phòng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top