Cải thiện quan hệ hôn nhân nhờ thực tập tỉnh thức

Các nhà nghiên cứu của đại học Harvard nỗ lực hiểu cách thức giúp các các cặp tăng cường sự thỏa mãn đời sống hôn nhân với đôi chút thực hành.

Tỉnh thức (mindfullness) là phép thực tập dựa trên ba nguyên tắc rõ ràng.

Thứ nhất, chúng ta có thể  mài sắc khả năng đối với vấn đề các hành vi vô ý thức. Các hành vi này là các đáp ứng tự động làm giảm thiểu năng lực của chúng ta trong việc giải quyết các xung đột theo những phương thức mới. Chẳng hạn, chúng ta dễ có khuynh hướng trở thành phòng vệ khi vợ/ chồng mình nêu ra một chủ đề cụ thể nào đó. Thông qua thực tập tỉnh thức, chúng ta có thể khởi sự lưu tâm đến khuynh hướng tiếp tục trở nên phòng vệ và thay vào đó, lắng nghe bạn đời của mình.

Thứ hai, chúng ta có thể giảm thiểu cách thức mình thường phát triển các ý kiến và kết luận về một tình huống và thay vào đó, cở mở trước nhiều phương thức tư duy mới về tình huống.

Thứ ba, cởi mở trước các viễn tượng khác. Nhờ thực hành tâm trí cởi mở và nhận diện các viễn tượng thay thế khác, chúng ta bắt đầu dần cởi mở hơn và uyển chuyển trước các viễn tượng khác biệt của người bạn đời.

Thực hành ba nguyên tắc nêu trên dẫn đến kết quả là làm cho quan hệ ngày càng thêm tràn đầy và thỏa mãn.

Tỉnh thức, có thể là một khái niệm vô cùng thách thức để nắm bắt, đặc biệt trong bối cảnh của một cuộc hôn nhân và những mối quan hệ. Khi mới thực tập tỉnh thức, điều quan trọng cần hiểu là cách làm sao có thể mang sự thực tập này một cách thành công vào cuộc hôn nhân của chính bản thân mình. Nghĩa là, chúng ta có thể xem xét, nhìn kỹ ba nguyên tắc vừa giới thiệu rồi bắt đầu áp dụng chúng đối với các lĩnh vực trong đời sống hàng ngày.

1. Hiện diện và Cởi mở trước các kinh nghiệm khác biệt nhau: Thay vì giới hạn đời sống hàng ngày bằng các nguyên tắc cứng nhắc, chúng ta nhận ra các nguyên tắc này và lựa chọn một sự thay thế. Có thể bạn đời đề nghị một cuộc dạo bộ dài hơi thay cho việc café tán gẫu với hàng xóm buổi sáng. Cởi mở với sự thay đổi.

2. Nhận ra và Giảm thiểu các đáp ứng vô ý thức: Điều này thường dễ nói hơn làm song, nhờ thực tập chúng ta lưu ý tới và giảm thiểu được đáp ứng quen thói. Hai tác giả của nghiên cứu khẳng định, do cứ phản ứng cùng cách thức giống nhau đối với xung đột và thông lệ hàng ngày, chúng ta đang thể hiện sự vô tâm và tự giới hạn bản thân không nhìn thấy được tình huống thông qua một lăng kính đủ đầy và mới mẻ. Vì vậy, trước khi phản ứng theo lối kiểu quen thuộc, hãy dừng lại, hít thở, và cố thử một đáp ứng mới.

3. Công nhận các viễn tượng thay thế: Đôi khi thật khó khăn để mở lời, “Em à, em đúng đấy.” Tuần này, thử xem thế nào nhé. Và một viễn tượng thay thế– chớ cố chấp hoặc quyết không nhân nhượng– có thể mở ra một cánh cửa mới và làm thỏa mãn tuyệt vời người bạn đời.

Thực tập tỉnh thức góp phần tạo tác một mối quan hệ hợp nhất mang tính cởi mở và chấp nhận những điều khác biệt ở đối tác. Chấp nhận thay đổi khi nó cần thiết xảy đến.

Đừng hạn chế các trải nghiệm bản thân và quan hệ vợ chồng, bởi vì ý nghĩ khởi nguyên của mình muốn tình huống diễn tiến theo cách này, và thực tế tình huống lại không diễn tiến theo cách thức mình từng nghĩ đến. Thay vì thế, cởi mở với kinh nghiệm mới và viễn tượng của người bạn đời.

Một sự thực tập tỉnh thức sẽ đưa đến khả năng hiểu biết to lớn hơn về viễn tượng của nhau và căn cốt nhất, làm thỏa mãn sâu sắc thêm quan hệ nội tại của đời sống vợ chồng. Dưới đây cung cấp 10 lợi ích thú vị của việc thực tập sống tỉnh thức, ghi nhận mà không phán xét, đánh giá chi cả.

1o. Miễn phí hoàn toàn.

9. Trợ giúp chúng ta chấp nhận những điều mình không thể thay đổi được.

8. Bất kể theo niềm tin tâm linh nào, tất cả chúng ta đều có thể tiếp cận với sự thực tập tỉnh thức.

7. Các nghiên cứu cho thấy, sự tỉnh thức là hữu ích (dù nó không phải là thần dược vạn năng).

6. Có thể tiến hành thực tập tỉnh thức mà không cần nỗ lực phi thường gì lắm.

5. Thực tập tỉnh thức khuyến khích ta dựa cậy vào kinh nghiệm của bản thân.

4. Thực tập tỉnh thức giúp chúng ta chiến thắng chính mình.

3. Thực tập tỉnh thức cho phép chúng ta linh họat, uyển chuyển hơn nhiều trong cuộc sống.

2. Tỉnh thức có thể được tiến hành vào bất cứ lúc nào và ở đâu.

1. Chúng ta sẽ cảm thấy tốt đẹp hơn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top