Nhắn (23): Chỉ là giới thiệu phim thôi…

Vâng, đêm khuya khá muộn màng rồi nên tôi chỉ muốn giới thiệu 3 bộ phim tôi vừa xem từ buổi khai mạc hôm qua và hồi tối nay.

Thêm mỗi dòng duy nhất là sực nhớ có một bộ phim liên quan đến động từ ‘lost‘.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top