Đi tìm căn tính, bản dạng chính mình: phải làm điều ta nghĩ là không thể…

Bộ phim Đức “Bài hát trong tôi” (nguyên bản tiếng Anh “Day I was not born”) minh họa cho thôi thúc cần phải làm điều mà ta nghĩ mình không thể thực hiện nổi.

Dĩ nhiên, điều đó không thuần túy chỉ liên quan trong việc vượt thắng nỗi sợ; chẳng nghi ngờ gì nữa, nó còn dính dáng tới bí mật khó cưỡng cho việc phát triển căn tính, bản dạng (identity) của người trưởng thành.

Câu chuyện thấu đạt căn tính chủ yếu đòi hỏi nỗ lực khám phá và cam kết dấn thân tại một thời điểm nào đó trong nghề nghiệp, tôn giáo, quan điểm chính trị, v.v…, và chúng lắm lúc cũng có thể đề cập đến thế giới quan.

Thông qua việc đẩy bản thân ra khỏi vùng êm ấm, thoải mái quen thuộc nhờ tình cờ trò chuyện, đi du lịch hoặc tác nghiệp hay gặp gỡ ai đó khác, chúng ta học hỏi nhiều hơn về thế giới lẫn nhận định rõ ràng thêm về vai trò, chỗ đứng của mình trong đó.

Thật khủng khiếp biết bao khi đối tượng trên tiến trình kiếm tìm phải đương đầu với nỗi đe dọa của sự khuếch tán hoặc bị thủ tiêu luôn quyền thế chấp trước đây về bản dạng của mình.

… Lại được thưởng thức một bộ phim Đức cùng chủ đề để kịp nhận ra, bất kể người ta nghĩ mình là ai thì sự thật đích thị họ phức tạp hơn thế nhiều: không phải là hoàn cảnh, những gì đang làm, vai trò thủ diễn, niềm tin hay mối quan hệ do tòa phán quyết,…

Liệu chúng ta có dám chấp nhận thay đổi rốt ráo nếu bản dạng, căn tính mình bị đưa ra đặt cược?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top