Bộ lọc tiến hóa

Hỏi Google cụm từ “biến báo” do muốn tham khảo cách dùng ngữ nghĩa, chợt thấy trên thanh tìm kiếm nó đề nghị lựa chọn “mọi chuyện đều ổn“; hiếu kỳ nên bận lòng ấn thử xem sao: sau 0,19 giây, cho ra tầm 14.700.000 kết quả.

Rõ ràng, cộng đồng Việt không ổn tí nào; kho chứa phiền não tích tụ bấy lâu lớn khủng khiếp quá.

Nhớ, cố tạo ra điều gì đó là ‘tham’; chối bỏ điều đang xảy ra là ‘sân’; không hay biết điều chi đang diễn ra hoặc đang không diễn ra là ‘si’.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top