Cảm tác ta bà

Thương binh, liệt sĩ anh linh; dân tình đau đớn, vô hình nơi đây...
Thương binh, liệt sĩ anh linh; dân tình đau đớn, vô hình nơi đây…

Thể xác tan rồi, niềng ý chí

Đất trời lửng dạ mó ba hồn

Mây bạc trôi mòn mồ tử sĩ

Gió luồn hờ hững cỏ Côn Lôn.

Cồn đắp dồn dần theo năm tháng

Biển dâng sóng thở níu hoàng hôn

Cát nóng phơi đầy bao nứt rạn

Bãi dài dương liễu đứng bồn chồn…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top